پرورش مرغ گوشتي

پرورش مرغ بومي ، پرورش مرغ تخم گذار ، پرورش مرغ گوشتي ، پرورش مرغ محلي ، پرورش مرغ خانگي ،مرغداري ، مرغداري گوشتي ، مرغداري تخم گذار

آموزش تولك بردن مرغ مادر گوشتي

۲,۱۱۱ بازديد

آموزش تولك بردن مرغ مادر گوشتي

چكيده:
هدف از تولك بردن،نگهداري بيشتر گله به علت صرفه جويي درهزينه پرورش و نيز تنظيم توليد براي عرضه جوجه در زمان مناسب است.برنامه تولك همچنين منجربه افزايش كيفيت تخم مرغهاي توليد شده،
افزايش 3تا5 گرمي وزن جوجه هاي سيكل دوم نسبت به سيكل اول توليد خواهد شد.دركليه روشهاي تولك لازم است 30 تا 31درصد از وزن بدن مرغها كاسته شود،خوصا چربي هاي اطراف دسگاه تناسلي جهت توليد مجدد از بين برود.هرچه طول مدت ترك توليد واستراحت گله بيشترباشدعملكردآن درسيكل دوم بهتراست.بهترين حالت تولك زماني رخ ميدهدكه8هفته پس از شروع برنامه گرسنگي توليد گله به مرز5درصد برسد.بايد درنظرداشت كه افزايش سن گله،عملكرد سيكل دوم را كاهش ميدهد و لذامناسبترين برايتولك بردن گله حدود 55هفتگي ميباشد،ضمن اينكه تولك بردن گله بيش از 65هفتگي توصيه نمي شود.

بافت دانه وعملكرد مرغ گوشتي

۲,۰۵۰ بازديد

بافت دانه وعملكرد مرغ گوشتي

تغذيه مهمترين امر در پرورش طيور بوده و حدود 75 تا 80 درصد هزينه توليد را شامل مي شود بنابراين با توجه به اهميت و ضرورت ان لازم است كه مديريت تغذيه و كاربرد روش هاي جديد مديريتي به عنوان يك مساله مهم وجدي مدنظر پرورش دهندگان قرار گيرد تحقيقات و گزارش هاي متعدد منتشره حاكي از آن است كه بافت دان تاثير بسزايي درعملكرد مرغ گوشتي دارد وبه ويژه دان پلت ، سرعت رشد را بهبود بخشيده كارايي دان را افزايش مي دهد در اين مقاله تاثير بافت و شكل دان بر صفات توليدي مرغ گوشتي مورد بررسي قرار مي گيرد .

اثرات عنصر روي بر تنش گرمايي جوجه هاي گوشتي

۲,۰۴۶ بازديد

اثرات عنصر روي بر تنش گرمايي جوجه هاي گوشتي

 چكيده
تغييرات دما، مصرف خوراك، افزايش وزن بدن، ويژگي هاي لاشه و سيستم ايمني حيوان را تحت تاثير قرار ميدهد، استرس گرمايي موجب كاهش غلظت سرم و افزايش  كبدي ويتامين هايي E،C،A و مواد معدني مانند آهن، روي، سلنيوم و كروم ميگردد. استرس گرمايي موجب افزايش دفع مواد معدني و كاهش سرعت ماندگاري  كلسيم، آهن، پتاسيم، سديم و روي در جوجه هاي گوشتي ميگردد. هنگامي كه دماي محيط و رطوبت نسبي بيشتر از حد طبيعي رود توانايي كلي پرنده كاهش پيدا ميكند كه اين پديده منجر به تغييرات فيزيولوژيكي در بدن حيوان ميشود.  گلوتامات پراكسيداز  نقش تنظيم كننده پراهميتي در پاسخ حيوانات به شرايط استرس زا است و اين پاسخ زماني موثر خواهد بود كه كوفاكتورهايي مانند سلنيوم پراكسيداز، مس، روي و منگنز در دسترس باشند.روش هاي مديريتي بسياري جهت مقابله با استرس گرمايي وجود دارد كه از آن جمله ميتوان به نقش تغذيه صحيح حيوان و گنجاندن  ويتامين هاي آنتي اكسيدان كننده و مواد معدني  مانند مكمل روي در جيره آن ها  اشاره نمود. روي به عنوان عنصري ضروري جهت عملكرد مطلوب پرنده و تقويت سيستم ايمني آن شناخته شده است. هدف از اين مقاله مروري توجه به نقش آنتي اكسيداني روي در پرندگان مواجه با استرس گرمايي و روش هاي مديريتي صحيح جهت مقابله با اثرات زيان بار آن ميباشد.

مقدمه اي بر احداث و راه اندازي مرغداري پرورش مرغ گوشتي

۳,۷۴۹ بازديد

مقدمه اي بر احداث و راه اندازي مرغداري پرورش مرغ گوشتي 

همانگونه كه همگي مطلع هستيم از ابتداي خلقت بشر علي‌رغم افزايش مداوم جمعيت، منابع تامين‌كننده احتياجات همواره ثابت بوده‌ و در طي ساليان، تنها راه‌ها و روشهاي بهره‌برداري از اين منابع تغيير كرده‌اند، يعني در طي سالهاي گذشته بشر با استفاده از روشهاي نوين علمي اقدام به تجهيز و به تبع آن افزايش ميزان بهره‌برداري از اين منابع نموده‌است، كه البته در پاره‌اي موارد به كارگيري برخي از اين روشها به دليل ناهمگوني با سيستم طبيعي و عدم تحقيقات كافي روي اثرات دراز مدت آنها پيش از استفاده وسيع، منجر به وارد آمدن خسارات غير قابل جبراني به اكوسيستمهاي مناطق مورد اجرا گرديده‌است، كه از اين ميان مي‌توان به تكثير و پرورش گونه‌هايي از آبزيان غيربومي در آبهاي شمالي ايران بدون توجه به اثراتي كه در دراز مدت بر روي گونه‌هاي بومي خواهندداشت و يا استفاده از سم د.د.ت و پيامدهاي ناشي از آن اشاره كرد.