زمان مناسب تخليه جوجه

پرورش مرغ بومي ، پرورش مرغ تخم گذار ، پرورش مرغ گوشتي ، پرورش مرغ محلي ، پرورش مرغ خانگي ،مرغداري ، مرغداري گوشتي ، مرغداري تخم گذار

زمان مناسب تخليه جوجه

۲,۱۲۹ بازديد

زمان مناسب تخليه جوجه 

جوجه هاي تفريخ شده قوي و مناسب پرورش، يك فاكتور كليدي در افزايش عملكرد جوجه هاي گوشتي مي باشد. به جهت افزايش احتمال توليد جوجه هاي قوي ، يك مديريت خوب كارخانه جوجه كشي حياتي مي باشد. يكي از تكنيك هاي مديريتي روش Hatch Window مي باشد.

Hatch Window تحقيقي به جهت بررسي تعداد جوجه هاي تفريخ شده بعد از عمليات انتقال تخم مرغ ها از ستر به هچر مي باشد. اگر تخم مرغ ها خيلي زود تفريخ شوند، جوجه ها در معرض مشكلي به نام دهيدراتاسيون (كم شدن آب بدن) قرار مي گيرند. دهيدراتاسيون جوجه ها در اوايل مي تواند منجر به افزايش تلفات در روز هاي 7 و 14 و يا عملكرد ضعيف جوجه هاي گوشتي شود. اگر جوجه ها خيلي دير هچ شوند، نتيجه آن قابليت جوجه درآوري پايين، مشكلات كيفي جوجه ها، افزايش تخم مرغ هاي نوك زده و تخم مرغ هاي هچ نشده با جنين زنده مي باشد.

 روش انجام Hatch Window

روش انجام Hatch Window كاملاً آسان بوده و بايد به عنوان يك فرايند هميشگي در روند جوجه كشي قرار داده شود.

1- براي بررسي سريع و براي درك چگونگي خروج جوجه ها، بعد از ترانسفر تخم مرغ ها به هچر، 3 تا از سبد هاي بالايي با شماره هاي 1 ، 2 و 3 براي آزمايش شماره گذاري شدند. اين كار اجازه مي دهد تا سبدهاي تفريخ شده بدون اينكه تداخلي در فرايند جوجه كشي بوجود آيد، به سرعت برداشته شده و جايگزين شوند.

 ITPNews Ma 121 شاخص زمان مناسب تخليه جوجه


2- قبل از شروع آزمايش اطمينان حاصل شود كه شما يك جدول و يك برگه براي ثبت تعداد جوجه هاي تفريخ شده در مجاور خودتان در سالن هچر داريد. اولين شخص ، سبدهاي هچري را مطابق جدول بيرون خواهد آورد و پس از يك مرتبه شمارش كامل آن را بر مي گرداند. شخص دوم جوجه ها را شمارش كرده و ارقام را ثبت مي كند.

 ITPNews Ma 122 شاخص زمان مناسب تخليه جوجه


3-ثبت ارقام و بازگشت سبدهاي هچري با بيشترين سرعت ممكن به هچر.

 ITPNews Ma 123 شاخص زمان مناسب تخليه جوجه

 

4-ستر را بررسي كنيد. براي چك كردن زمان مناسب شروع ترانسفر در سترهاي در حال كار، تعداد 3 سيني در موقعيت هاي بالا، وسط و پايين را انتخاب كنيد.

 ITPNews Ma 124 شاخص زمان مناسب تخليه جوجه

 

5-انتقال دقيق سبدهاي هچري علامت گذاري شده با توجه به موقعيت سيني ها در ستر انجام مي شود. اطمينان حاصل شود كه برچسب شناسايي به سبدها متصل شده است و قابل جدا شدن نخواهد بود. براي سهولت حركت در هنگام كار، مكان تخم مرغ هاي ترانسفر شده در سه ناحيه بالايي در جلوي هچر قرار داده شوند.

 ITPNews Ma 125 شاخص زمان مناسب تخليه جوجه

 

6-زمانهاي اجراي آزمايش را انتخاي كنيد.

 

  مثال:

 

48 ساعت پيش از تفريخ

ساعت 07:00

43 ساعت پيش از تفريخ

ساعت 12:00

38 ساعت پيش از تفريخ

ساعت 17:00

33 ساعت پيش از تفريخ

ساعت 22:00

23 ساعت پيش از تفريخ

ساعت 08:00

13 ساعت پيش از تفريخ

ساعت 18:00

روز تفريخ

ساعت 06:00

 

- 33 تا 48 ساعت قبل از تفريخ

در حالت مطلوب نبايد هيچ جوجه اي از تخم خارج شده باشد.

 ITPNews Ma 126 شاخص زمان مناسب تخليه جوجه

 

-  23 ساعت قبل از تفريخ

25  % از كل جوجه ها از تخم خارج شده اند.

 ITPNews Ma 127 شاخص زمان مناسب تخليه جوجه

 

- 13 ساعت قبل از تفريخ

75 درصد از كل جوجه ها از تخم خارج شده اند.

 ITPNews Ma 128 شاخص زمان مناسب تخليه جوجه

 

- روز تفريخ

100% از كل جوجه هاي نوك زده به پوسته از تخم خارج شده اند . جوجه ها بايد خشك شده و آماده پرورش باشند.

ITPNews Ma 129 شاخص زمان مناسب تخليه جوجه 

 

* خرده هاي پوسته باقيمانده در سبد ها بايد تميز باشند.

 ITPNews Ma 130 شاخص زمان مناسب تخليه جوجه

 

* به عنوان مثال تسريع رشد پرهاي بال نشانگر اين است كه جوجه ها خيلي زود تفريخ شده اند.

 

 ITPNews Ma 131 شاخص زمان مناسب تخليه جوجه

 

* نشانه ديگر از تفريخ زود هنگام جوجه ها آلودگي پوسته ها با موكونيوم مي باشد.

 

 ITPNews Ma 132 شاخص زمان مناسب تخليه جوجه

 

* اين يك نمونه از رشد پر هاي بال طبيعي است كه بيانگر چرخه صحيح جوجه كشي مي باشد.

 

  ITPNews Ma 133 شاخص زمان مناسب تخليه جوجه

ITPNews Ma 134 شاخص زمان مناسب تخليه جوجه

عوامل مؤثر بر تفريخ زود هنگام عبارتند از:

·                     طولاني شدن دوره پيش گرم

·                     خوابانيدن زود هنگام تخم مرغ ها در ستر

·                     دماي نادرست در ستر و هچر

·                     مناطق گرم در داخل سترها و هچرها

·                     تهويه ناصحيح

·                     تغييرات دماي فصلي

·                     تراكم بيش از حد تخم مرغ هاي بارور در هچر

عوامل مؤثر بر دير شدن و يا تأخير تفريخ عبارتند از:

·                     تأخير در خوابانيدن تخم مرغ ها در ستر

·                     دماي نادرست ستر و هچر

·                     تهويه نادرست

·                     تغييرات دماي فصلي

·                     تخم مرغ هايي كه براي مدت طولاني ذخيره شده اند

·                     تخم مرغ هايي كه در دماي خيلي پايين ذخيره شده اند.

·                     الگوي نادرست خوبانيدن تخم مرغ ها در دستگاه هاي چند سني

·                     بيماري و مشكلات باروري

نتيجه گيري

مدير كارخانه جوجه كشي بايد از وضعيت جوجه هاي تفريخ شده آگاه باشد. Hatch Window بايد به صورت دوره ايي در طول فصول مورد بررسي قرار گيرد.پرورش مرغ جوجه كشي ها يك دماي محيطي كنترل شده ندارند. در جائيكه هيچ كنترلي در دماي ستر و هچر وجود ندارد در طي فصول مختلف، امكان نوسان در زمان تفريخ جوجه ها وجود دارد.

كاليبره كردن سترها، هچرها و ميزان تهويه در مديريت جوجه كشي از اهميت خاصي برخوردار است. بررسي Hatch Window نشان دهنده اين است كه،  ممكن است روش كار احتياج به تغيير داشته و سرويس دهي منظم و نگهداري از تجهيزات جهت ادامه كار نياز باشد.

مدير جوجه كشي بايد از ميزان تلفات در 7 روز اول دوره پرورش جوجه ها ،  اطلاعات داشته باشد. اين اطلاعات براي درك وقوع آنچه در مراحل جوجه كشي اتفاق افتاده است ضروري مي باشد. 

 
 

منبع:

Steven Tweed (2008)

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.