فيلم هاي آموزشي پرورش مرغ

پرورش مرغ بومي ، پرورش مرغ تخم گذار ، پرورش مرغ گوشتي ، پرورش مرغ محلي ، پرورش مرغ خانگي ،مرغداري ، مرغداري گوشتي ، مرغداري تخم گذار

فيلم آموزشي بسته بندي تخم مرغ

۱,۸۶۷ بازديد
فيلم آموزشي از كارخانه بسيار پيشرفته توليد تا بسته بندي و ارسال تخم مرغ به بازارهاي جهاني

فيلم رايگان آموزشي پرورش مرغ از جوجه كشي تا كشتار

۲,۶۵۵ بازديد

فيلم آموزشي مرغداري از ابتداي جوجه كشي تا كشتار بسته بندي در يك مرغداري بزرگ و مكانيزه

فيلم آموزش مرغداري پرورش مرغ گوشتي

۴,۶۲۹ بازديد

فيلم آموزش مرغداري پرورش مرغ گوشتي

فيلم آموزشي درباره مرغداري پرورش مرغ گوشتي

فيلم جوجه كشي بومي يا محلي بدون دستگاه جوجه كشي

۴,۷۹۰ بازديد

فيلم جوجه كشي بومي يا محلي بدون دستگاه جوجه كشي

ويدئو فوق العاده زيبا از مراحل تبديل تخم به جوجه در شرايط طبيعي و توسط مرغ مادر بدون نياز به دستگاه جوجه كشي

دانلود فيلم آموزشي آغاز يك جوجه ريزي

۲,۱۶۱ بازديد

دانلود فيلم آموزشي آغاز يك جوجه ريزي 

فيلم جوجه ريزي در مزرعه گوشتي

دانلود فيلم آموزشي آغاز يك جوجه ريزي در ادامه مطالب