آموزش پرورش مرغ از مقدماتی تا پیشرفته

این آموزش توسط بسیاری از افراد موفق در زمینه پرورش مرغ استفاده شده

این مجموعه برای شروع یک کسب وکار پرسود بسیار موفق بوده است

بهترین مجموعه برای کسب و کار زود بازده از ابتدا تا انتهای پرورش مرغ و کسانی که به فکر کسب درآمد و موفقیت در این کار پرسود هستند100 درصد توصیه میشود.

آموزش پرورش مرغ از مقدماتی تا پیشرفته

آشنايي با مديريت آبخوري ها در سالن پرورش مرغداري

 مديريت آبخوري
توزيع آب تميز براي جلوگيري از دهيدراته شدن جوجه در طول دوران پرورش لازم مي‌باشد. مصرف آب و دان بطور مستقيم با يكديگر مرتبط بوده و بدون مصرف آب كافي، مصرف دان كاهش و نتيجتاً ميزان رشد نيز كاهش مي‌يابد. جهت افزايش ميزان رشد نياز مستمر به مدرنيزه كردن تجهيزات داريم.
بعنوان مثال يك پرنده در 10 سال پيش در 50 روزگي به وزني مي‌رسيد كه امروزه در 40 روزگي به آن وزن مي رسد (20% كاهش در سن كشتار) كه نشانگر لزوم افزايش توانائي تجهيزات موردنياز تا 20% مي‌باشد.

امروزه استفاده از آبخوريهاي نيپل مورد توجه قرار گرفته كه در اين صورت براي اطمينان از دسترسي طيور به آب بازاء هر 9 قطعه يك آبخوري نيپل با جريان آب كم و بدون فنجانك لازم است ولي در صورت استفاده از سيستم نيپل با جريان آب بيشتر تعداد پرنده بازاء هر نيپل افزايش مي‌يابد. ميزان موردنياز آبخوري آويز پلاستيكي به قطر 400 ميلي‌متر، براي هر 1000 پرنده 10- 8 عدد مي‌رسد.

آبخوري براي جوجه يكروزه:
براي جوجه يكروزه بازاء هر 1000 قطعه جوجه 6 آبخوري كوچك كله قندي و يا سيني در نظر بگيريد. اين آبخوري‌ها هيچگاه نبايد خالي باشند و مرتباً بايد تميز و مجدداً با آب تميز و تازه پر شوند. بسيار مهم است كه روز اول ورود جوجه‌ها به سالن آب در آبخوريها به‌ميزان كافي وجود داشته باشد تا جوجه‌ها براحتي بتوانند به‌آب دسترسي پيدا كنند. سطح آب در آبخوريها با بزرگ شدن جوجه‌ها بايستي كاهش يابد تا از ريخت و پاش آب بوسيله جوجه‌ها جلوگيري شود.
تقريباً 48 ساعت پس از جوجه‌ريزي بايد آبخوريهاي كمكي جمع شوند. ارتفاع آبخوريهاي آويز بايد هم سطح پشت پرنده باشد. تنظيم آبخوريها مرتباً بايد كنترل شده تا ضمن توزيع آب به ‌ميزان كافي از ريزش آب و هدر رفتن آن نيز جلوگيري شود. صرفنظر از نوع سيستم آبخوري همواره بايد بازاء هر 3 متر عرض سالن يك رديف آبخوري در نظر گرفته شود. (توزيع يكنواخت آب در سالن)

مصرف آب (هواي معتدل) :
معمولا مصرف آب 1.8-1.6 برابر مصرف دان مي‌باشد. اين ضريب بايد بعنوان يك راهنما باشد نه بعنوان يك ضريب ثابت. زيرا كه تغييراتي در مصرف آب با توجه به كيفيت دان، درجه حرارت محيط و سلامتي گله ايجاد مي‌گردد كه بايد به آن توجه و تدبير مديريتي مناسب اتخاذ گردد. استفاده از كنتور آب كه ميزان مصرف آب را مشخص مي‌نمايد، از ابزارهاي مفيد مديريتي است. (پرورش مرغ ) مشخص شدن مصرف آب و مطلع شدن از وضعيت سلامتي گله مي‌تواند ما را در مورد زمان واكسيناسيون و همچنين درمان گله راهنمايي نمايد. مصرف آب با افزايش درجه حرارت محيط افزايش مي يابد، لذا بايد در حرارت بيش از 30 درجه سانتيگراد آبخوري‌هاي كمكي مورد استفاده قرار گيرند.
بهتر است هر سال يكبار آب مرغداري از نظر فيزيكي و شيميايي و هر شش ماه يك بار نيز از نظر ميكروبي آزمايش شود. توصيه مي گردد براي روزهاي اول يك آبخوري كله قندي براي 50 قطعه جوجه در نظر گرفته شود و حتماً قبل از ورود جوجه ها به سالن، آبخوريها پر گردد. معمولاً آبخوريها را اطراف دانخوريها و كاغذ دانخوري مي چينند. بايد دقت كنيم فاصله آبخوريها حدود 1.5 متر بيشتر نباشد. افزودن شكر به نسبت 3 تا 5 درصد در روز اول با نظر كارشناسان و همچنين استفاده از آنتي بيوتيك از روز دوم با نظر دامپزشك را نيز بايد در نظر داشت. تهويه در هفته اول نبايد زياد مورد نظر باشد و معمولاً دو تا سه روز اول نيازي به روشن كردن هواكش نيست. براي ايجاد شرايط مطلوب آب و هوايي بايد وضع ظاهري گله، فصل و غيره را در نظر داشت و اقدام به روشن كردن هواكش ها كرد هر چند در سالهاي اخير سيستم هاي كنترل كامپيوتري بدون دخالت پرسنل و با دادن برنامه اتوماتيك نسبت به تنظيم حرارت، رطوبت و تهويه اقدام مي كنند. در خاتمه توجه همكاران را به اين نكته جلب مي كنيم كه بررسي رفتار جوجه در سالن بصورت دائمي بايد مد نظر باشد و با توجه به شرايط و وضع تحريك جوجه ها اقدامات لازم را انجام دهند.

مديريت دانخوري ها
طول دانخوري زنجيري براي هر پرنده حداقل 5.2 سانتيمتر و تعداد دانخوري بشقابي براي 1000 قطعه 20- 18 عدد منظور شود.


برچسب‌ها: ،


نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]